Wednesday, January 23, 2013

Kubus dan Balok

Tags

Rumus Volum,Luas Permukaan Kubus dan Balok.

1.      Kubus.

    ü                  Volume Kubus =
s3.

    ü                  Luas Permukaan Kubus =
6s2.

Untuk s adalah panjang salah satu rusuk  kubus.


ü                 

2.    Balok    ü                 VOLUME Balok = p x l x t

    ü                 Luas Permukaan Balok = 2(p.l+l.t+p.t)

     Selamat Belajar ....